Regiobijeenkomsten versterken aanpak meervoudige problematiek sociaal domein:

Hoe dan? Doe dan!

Wilt u weten hoe u uw aanpak kunt versterken? Hoe u onderzoekt of een client meervoudige problematiek heeft? Wat een regisseur/coördinator wel of niet doet? Hoe u uw casusoverleggen beter inricht? Meld u dan aan voor een van de 5 regiobijeenkomsten in april!

Daarin gaat u heel concreet en pro-actief aan de slag met het versterken van de aanpak meervoudige problematiek. Niet met het erover praten, maar met het DOEN. U gaat naar huis met praktische handvaten, in een to do lijst, waar u de dag na de bijeenkomst mee aan de slag kan.

De bijeenkomsten hebben als rode draad het versterken van de aanpak meervoudige problematiek. Dit wordt ingebed in andere trajecten, zoals toegang, lokale teams, integrale dienstverlening, PMM, hervormingsagenda jeugd, zorg en veiligheidshuizen, etc.

Van blije beleidstekst naar een to do-lijst:

Iedereen kent de sleutelwoorden inmiddels: 1 gezin - 1 plan - 1 regisseur, integraal, maatwerk, gecoördineerde aanpak, persoonsgerichte aanpak, schulden komen nooit alleen, vergroten van uitvoeringskracht, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Gemeenten en gemeentelijke ketenpartners zijn hier al ruim 10 jaar mee bezig. En, laten we wel zijn, veel is ook gelukt. Maar in sommige opzichten lijken de sleutelwoorden hun kracht te verliezen en te verworden tot ‘blije beleidstekst’.

De vraag is vaak: Ja, dit willen we wel, maar HOE dan? En wanneer doen ‘we’ het, als sociaal domein in de breedte, goed voor de groep voor wie we het doen?

In de regiobijeenkomsten gaat u daarom aan de slag met de stappen die u kunt zetten om uw aanpak voor meervoudige problematiek te verbeteren. Door te inventariseren hoe u uw gemeente nu heeft ingericht, en die naast een modelproces te leggen. Zo ziet u in een oogopslag wat uw gemeente al op orde heeft, en waar nog aan gewerkt moet worden: uw to do lijst. Van ‘Hoe dan?’ naar ‘Doe dan’, dus!

Daarnaast is er uiteraard ook ruimte om te leren van elkaar.

Wat gaan we DOEN?

We bespreken de 5 stappen in de aanpak voor meervoudige problematiek en gaan daarin op de belangrijkste HOE en WAT vragen:

 1. Meervoudige problematiek:
  Hoe stel je vast dat er sprake is van meervoudige problematiek?
 2. Onderzoek:
  Hoe onderzoek je of een integrale aanpak nodig is?
  Welke stappen heb je te zetten?
 3. Integrale aanpak & regisseur (woorden van 2015) of wel gecoordineerde aanpak & coördinator (woorden van NU):
  Hoe doe je dit?
  Hoe geef je het vorm?
  Hoe voer je het uit?
  Wie is de regisseur/coordinator?
  Wat doet de regisseur/coördinator?
 4. Casusoverleg:
  Hoe organiseer je dat?
  Wat doe je wel/niet in een casusoverleg?
  Wanneer een casusoverleg?
 5. Op- en afschalen:
  Wanneer schaal je op/af?
  Hoe draag je over?

Na uw aanmelding ontvangt u, een paar weken voor de regiobijeenkomst,  een IST – SOLL lijst op de vijf stappen van de aanpak voor meervoudige problematiek. 

Praktische informatie

Doelgroep
Managers, leidinggevenden, beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers in het sociaal domein van gemeenten en ketenpartners: De (proces-) inrichters van het sociaal domein.

Maar nadrukkelijk ook de mensen werkzaam in de toegangsfunctie en/of in de lokale teams, zowel werkzaam bij gemeenten als bij ketenpartners.

Goed inrichten kan immers enkel met kennis en ervaring in de praktijk.

Locaties en tijden
2 april | Breda
9 april | Assen
16 april | Leiden
18 april | Apeldoorn
23 april | Eindhoven

Van 12.30 u tot 17.15 uur.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door op onderstaande button te klikken.

Webinars

Deze regiobijeenkomsten worden voorafgegaan door vijf webinars. De webinars zijn feitelijk de hoorcolleges, de theoretische toelichting, die in de regiosessies, vertaald wordt naar de eigen praktijk in een to do-lijst.

U kunt zich via onderstaande link opgeven voor de webinars.

NB: wanneer u op de tijdstippen van de webinars verhinderd bent is het toch verstandig dat u zich aanmeldt. U ontvangt dan na het webinar een link, zodat u het webinar op een later moment kunt terugkijken.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door het Platform Sociaal Domein
Het Platform Sociaal Domein is dé plek voor kennis, ondersteuning en advies voor lokale en regionale professionals in het sociaal domein. We organiseren een lerend netwerk van lokale, regionale en landelijke partijen die samen beter beleid, regels en wetten maken voor inwoners en professionals in de uitvoering.